Ingebäcks byväg 1

Med buss:
Tag Rosa Express till Ingebäcks By,
lokalen ligger bortom övergångstället, till höger när du kliver av.

Med bil:
Från E6, tag avfart 82 [Klarebergsmotet].
Sväng vänster vid trafikljuset.
Sväng höger vid nästa trafikljus, mot [Rödbo].
Kör upp för backen och sväng vänster direkt efter övergångstället.
Parkera till höger.